جهت ارتباط با مجموعه فرهنگی قاضی شهید حاج احمدرضا تولایی می‌توانید پیام خود را به سامانه اختصاصی 98210004343+ ارسال و یا فرم زیر را تکمیل نمایید.